8/10 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga #2CompletedSaratoga #3CompletedSaratoga #4CompletedSaratoga #5CompletedSaratoga #9CompletedSaratoga #10Completed
72Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$12 EX(10,4)/$12 EX(10,5)/$10 EX(4,10)/$6 EX(10,12)/$10 EX(4,5)N/AN/A
56William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(11,3)/$14 EX(11,5)/$14 EX(11,8)/$12 EX(5,11)N/A
59Mike Galvin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
65david thurston0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(2,1)/$10 EX(2,3)/$10 EX(2,4)/$10 EX(2,5)/$10 EX(2,6)N/AN/AN/A
66pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(4,1)N/A40.00 / 0.00$18 EX-Bxd(9,2)/$22 EX-Bxd(9,7)N/A
54Pete Nati50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
3Jesse Temple0.00 / 442.60 (392.60 + 50.00) 2.00 / 2.20$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 4.40$2 P(9)2.00 / 0.00$2 P(11)40.00 / 386.00$40 EX-Bxd(2,7)
21Leon Simon0.00 / 59.00 (9.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 9.00$2 EX-Bxd(3,5)40.00 / 0.00$40 EX(10,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,9)
44Glenn K0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,4)/$6 EX-Bxd(6,4)/$6 EX-Bxd(6,4)/$6 EX-Bxd(6,4)/$6 EX-Bxd(6,4)N/AN/AN/AN/A
6Eric W0.00 / 231.60 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 231.60$24 EX(7,3)/$12 EX(7,2)/$10 EX(7,5)/$4 EX(7,1)
45mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,5)
47Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,4)N/AN/AN/A
28paul aswad0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(3,9)2.00 / 0.00$2 EX(3,2)2.00 / 0.00$2 EX(9,10)40.00 / 0.00$40 W(5)2.00 / 0.00$2 W(3)
50Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(9)
86John Miller0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,9)N/AN/AN/AN/A
87Michael M0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$20 EX(1,4)/$20 EX(1,5)/$10 EX(1,6)N/AN/AN/AN/AN/A
88andrew r0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/AN/AN/AN/AN/A
91Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)
92Steve G26.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A24.00 / 0.00$22 EX-Bxd(2,3)/$2 EX-Bxd(2,3)N/A
93andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX-Bxd(3,7)/$26 EX-Bxd(3,8)
69fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/AN/AN/A
70Ken I50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
36Ronald. Lawrence0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,2)2.00 / 0.00$2 EX(3,9)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(10,2)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,1)
37mathew j0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(6,9)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(9,5)40.00 / 0.00$40 EX(8,11)2.00 / 0.00$2 EX(5,9)
16mike dell0.00 / 68.00 (18.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)2.00 / 18.00$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(9,6)40.00 / 0.00$40 EX(8,3)2.00 / 0.00$2 EX(5,8)
74Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,6)N/AN/AN/A
22mikede0.00 / 59.00 (9.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 9.00$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,9)/$2 EX-Bxd(3,7)/$36 EX-Bxd(3,7)
76Doc White Jr.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(6,11)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(9,5)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,9)
79jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,11)N/A
80sonia mora0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(8,7)/$20 EX(8,9)N/A
8Carlos D0.00 / 193.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 193.00$6 EX(7,1)/$10 EX(7,2)/$10 EX(7,9)/$20 EX(7,8)/$4 EX(9,2)
11Don kiernan0.00 / 124.40 (74.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,4)8.00 / 74.40$8 EX(4,9)2.00 / 0.00$2 EX(2,6)22.00 / 0.00$22 EX(2,6)4.00 / 0.00$2 EX(3,9)/$2 EX(3,9)12.00 / 0.00$12 EX(2,3)
17Patricia Ritzert0.00 / 62.00 (12.00 + 50.00) 2.00 / 2.40$2 W(5)2.00 / 4.00$2 P(9)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 W(2)16.00 / 0.00$16 EX(3,11)26.00 / 5.60$2 P(2)/$24 EX(2,9)
81carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(2,8)/$24 EX(2,11)N/A
14Vito plantamura0.00 / 90.00 (40.00 + 50.00) 20.00 / 40.00$8 EX(5,6)/$8 EX(5,1)/$2 EX(1,5)/$2 EX(5,6)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)/$2 EX-Bxd(3,6)/$2 EX-Bxd(3,8)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,4)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,3)/$2 EX-Bxd(8,10)/$2 EX-Bxd(8,4)/$2 EX-Bxd(8,5)/$2 EX-Bxd(8,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,5)
97Ernie K.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
89Stitch50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
13Stan K0.00 / 102.70 (52.70 + 50.00) 8.00 / 12.40$2 W(5)/$2 EX(5,1)/$2 EX(5,4)/$2 EX(5,6)8.00 / 0.00$2 W(6)/$2 EX(6,4)/$2 EX(6,4)/$2 EX(6,9)8.00 / 23.40$2 W(5)/$2 EX(5,2)/$2 EX(5,3)/$2 EX(5,6)8.00 / 0.00$2 W(10)/$2 EX(10,2)/$2 EX(10,9)/$2 EX(10,12)8.00 / 10.20$2 W(8)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,11)10.00 / 6.70$2 W(7)/$4 EX(7,8)/$4 EX(7,9)
7Joan K0.00 / 204.40 (154.40 + 50.00) 6.00 / 0.00$2 EX(5,2)/$2 EX(5,4)/$2 EX(5,7)6.00 / 0.00$2 EX(6,3)/$2 EX(6,7)/$2 EX(6,8)6.00 / 0.00$2 EX(3,2)/$2 EX(3,5)/$2 EX(3,6)6.00 / 0.00$2 EX(9,10)/$2 EX(9,5)/$2 EX(9,4)10.00 / 0.00$2 EX(11,2)/$2 EX(11,5)/$2 EX(11,8)/$2 EX(5,8)/$2 EX(5,11)16.00 / 154.40$8 EX(7,3)/$8 EX(7,2)
78Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)N/AN/A
77Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(5)
12vincent lane0.00 / 116.70 (66.70 + 50.00) 6.00 / 7.20$6 W(5)6.00 / 0.00$6 P(3)16.00 / 0.00$16 EX-Bxd(2,5)6.00 / 13.20$6 P(9)6.00 / 17.40$6 P(8)10.00 / 28.90$2 EX-Bxd(2,3)/$2 EX-Bxd(2,7)/$2 EX-Bxd(3,7)/$2 P(2)/$2 S(2)
75scott strader0.00 / 0.00 N/A4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(9,8)N/AN/AN/A46.00 / 0.00$46 EX-Bxd(7,8)
5joseph kosut0.00 / 317.10 (267.10 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX(8,4)4.00 / 0.00$4 EX(2,5)10.00 / 74.10$4 EX-Bxd(2,4)/$6 EX-Bxd(2,9)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,11)/$4 EX(11,6)22.00 / 193.00$10 EX(7,2)/$6 EX(7,5)/$6 EX(7,9)
73Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,4)N/AN/AN/AN/A
34RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,3)
29John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(5,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)
71Satch 0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/AN/AN/AN/AN/A
2David Smolinski0.00 / 831.30 (781.30 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 9.30$2 EX-Bxd(9,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,11)40.00 / 772.00$40 EX(7,2)
18richard heisler0.00 / 59.30 (9.30 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 9.30$2 EX-Bxd(4,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,9)
32David F0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,2)40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,10)/$32 EX-Bxd(6,9)/$6 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,7)
82Ralph M0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,6)N/A
83mike r0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,4)N/AN/AN/A
96Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,4)N/AN/AN/A
95lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,7)N/A
94vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)
30Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,10)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(5,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)
9Donald W. *0.00 / 158.00 (108.00 + 50.00) 6.00 / 6.60$6 P(5)4.00 / 0.00$4 W(3)6.00 / 9.00$6 P(5)24.00 / 92.40$24 W(9)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,11)4.00 / 0.00$4 W(5)
23Kyle LaPierre0.00 / 56.40 (6.40 + 50.00) 2.00 / 3.20$2 S(1)2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 3.20$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 0.00$2 S(11)40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,8)/$10 EX(9,2)/$10 EX-Bxd(9,5)
90Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$22 W(5)/$8 EX(2,5)/$12 EX(7,5)/$8 EX(8,5)
33pam dambra4.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,9)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,9)20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,2)/$10 EX-Bxd(3,9)
35magen dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(7,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,10)36.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,4)/$30 EX-Bxd(7,5)/$4 EX-Bxd(7,9)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)/$2 EX-Bxd(2,9)
26gary dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,9)30.00 / 0.00$30 W(6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,7)
1david torregiano0.00 / 965.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 965.00$26 EX(7,2)/$24 EX(7,2)
85tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,3)N/A
84tom p50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
68anthony cummings50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
67Robert Oper0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,9)
51Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(6,11)/$30 EX(8,11)N/A
10alison mineo0.00 / 150.00 50.00 / 150.00$30 EX(5,1)/$10 EX(5,7)/$10 EX(5,6)N/AN/AN/AN/AN/A
49Eric Johansson50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
48joseph taddeo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,6)N/A
19Ron Struhs0.00 / 59.00 (9.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)/$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 9.00$2 EX-Bxd(5,3)4.00 / 0.00$4 EX(9,3)2.00 / 0.00$2 EX(8,5)36.00 / 0.00$34 EX(7,3)/$2 EX-Bxd(7,3)
46waynomac0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A26.00 / 0.00$4 EX-Bxd(11,8)/$22 W(11)24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(9,8)
15RON R0.00 / 74.70 (24.70 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(4,6)2.00 / 24.70$2 EX-Bxd(2,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,11)22.00 / 0.00$22 EX-Bxd(3,2)
31JIM R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,9)28.00 / 0.00$14 EX-Bxd(3,4)/$14 EX-Bxd(4,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(9,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,8)
43norma r0.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,4)28.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,4)/$8 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)16.00 / 0.00$16 EX-Bxd(2,8)
42dennis m0.00 / 0.00 N/AN/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,2)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(9,5)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(8,6)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(8,5)
39anthony missita0.00 / 10.00 2.00 / 10.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 P(3)N/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(5,7)36.00 / 0.00$8 EX(3,2)/$8 EX(3,8)/$10 EX(7,3)/$4 EX(9,2)/$6 EX(8,2)
41Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(11)N/A
38majicjoan0.00 / 16.80 14.00 / 16.80$14 W(5)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(3,6)N/A12.00 / 0.00$12 W(5)N/A12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(9,7)
53Kid Steven0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 EX-Bxd(9,6)/$10 EX(9,11)N/AN/A
20Thomas Rippe0.00 / 59.00 (9.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 P(4)6.00 / 0.00$6 W(8)6.00 / 9.00$6 P(5)4.00 / 0.00$4 P(12)20.00 / 0.00$10 W(7)/$10 P(7)10.00 / 0.00$10 W(8)
4RWB0.00 / 386.00 N/AN/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 P(6)40.00 / 386.00$40 EX-Bxd(2,7)
52carl gioannini0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/AN/AN/AN/AN/A
64joseph gioannini26.00 / 0.00 N/A24.00 / 0.00$24 EX(7,4)N/AN/AN/AN/A
63stephen lynch0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,9)N/AN/AN/AN/A
62Richard Vines0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$12 EX(3,7)/$12 EX(5,7)/$12 EX(6,7)/$14 EX(8,7)N/A
61Anthony Durante0.00 / 0.00 N/A4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,9)4.00 / 0.00$4 EX(6,5)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,10)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,11)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,8)
60Joel s50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
27JOHN BARTKUS 0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,9)4.00 / 0.00$4 EX(6,3)4.00 / 0.00$4 EX(9,6)4.00 / 0.00$4 EX(5,3)30.00 / 0.00$30 W(8)
58Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,2)N/A
40NeilPapa2.00 / 10.00 2.00 / 10.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(7,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 W(5)40.00 / 0.00$40 EX(5,11)N/A
57JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,8)N/A
25john wendell0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)
55Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(5,6)N/A30.00 / 0.00$30 EX(3,8)N/A
24Harvey S0.00 / 52.40 (2.40 + 50.00) 2.00 / 2.40$2 W(5)2.00 / 0.00$2 EX(3,9)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(9,10)40.00 / 0.00$40 EX(8,5)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)

Welcome to the 8/10 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete.

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 8/10 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please emailsupport@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner