8/4 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga #2CompletedSaratoga #4CompletedSaratoga #5CompletedSaratoga #6CompletedSaratoga #7CompletedSaratoga #8Completed
33Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$18 EX(1,3)/$16 EX(7,1)/$16 EX(7,3)N/A
34William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$34 EX(8,7)/$16 EX(8,1)N/AN/A
35Mike Galvin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
36david thurston50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
37pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX-Bxd(2,8)/$26 EX-Bxd(6,8)N/A
16Jesse Temple0.00 / 54.00 (4.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,2)2.00 / 4.00$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(6)38.00 / 0.00$38 EX-Bxd(5,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 P(1)
38Leon Simon0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(9,11)N/AN/AN/AN/AN/A
39Glenn K0.00 / 0.00 44.00 / 0.00$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)/$2 EX(4,11)/$2 EX(9,11)/$2 EX(9,11)/$2 EX(9,11)/$2 EX(9,11)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(8,2)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(4,6)/$2 EX(4,6)/$2 EX(4,6)/$2 EX(4,6)/$2 EX(4,6)6.00 / 0.00$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)N/AN/AN/AN/A
40Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$28 W(2)/$22 EX(5,2)
41mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(2,7)/$20 EX(2,4)/$20 EX(2,6)N/A
42Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(6)N/AN/A
43Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(2)
44John Miller0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)N/AN/AN/AN/AN/A
45Michael M0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,1)N/AN/A30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,6)N/AN/A
46andrew r0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$30 EX(5,7)/$20 EX(5,7)N/AN/AN/AN/A
19Don kiernan14.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,9)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(2,8)26.00 / 0.00$26 EX(7,2)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)
47Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,2)N/A
48Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,1)N/A
49andreia Accarino50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
50fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,1)N/A
20Ken I0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(10)2.00 / 0.00$2 W(1)40.00 / 0.00$40 W(6)
51Patricia Ritzert0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$34 EX(6,2)/$16 EX(2,6)N/A
17Ronald. Lawrence0.00 / 52.70 (2.70 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,6)2.00 / 0.00$2 EX(7,2)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)12.00 / 0.00$2 P(2)/$10 EX(2,8)30.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,8)/$10 EX(3,4)2.00 / 2.70$2 P(6)
52mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,2)
53mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,1)
54Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,3)
9mikede0.00 / 65.40 (15.40 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,5)4.00 / 15.40$4 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 S(8)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)/$2 EX-Bxd(1,3)/$2 EX-Bxd(1,6)30.00 / 0.00$30 EX(6,5)
55Doc White Jr.0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)N/AN/AN/A42.00 / 0.00$42 EX-Bxd(7,4)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,5)
56tom deering0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/AN/AN/AN/AN/A
57jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(7,8)N/A
58Vito plantamura0.00 / 0.00 N/A14.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,2)/$2 EX-Bxd(7,8)/$2 EX-Bxd(7,4)/$2 EX-Bxd(7,6)/$2 EX-Bxd(2,4)/$2 EX-Bxd(2,6)/$2 EX-Bxd(2,8)36.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,4)/$8 EX-Bxd(2,5)/$8 EX-Bxd(2,1)/$12 EX(2,5)N/AN/AN/A
59JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)N/AN/AN/AN/A
60carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,6)N/A
61sonia mora0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,6)N/AN/AN/A
62gabriel garay0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(8,1)/$20 EX(8,7)/$10 EX(8,2)N/A
63scott strader0.00 / 0.00 N/AN/AN/A44.00 / 0.00$22 EX(7,1)/$22 EX(7,9)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,7)N/A
64Mark Kloster0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,11)N/AN/AN/AN/AN/A
14David Smolinski0.00 / 57.70 (7.70 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 7.70$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)40.00 / 0.00$40 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)
65Veronica Holcomb0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,4)N/AN/AN/AN/AN/A
66david torregiano0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,5)
21Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,2)40.00 / 0.00$40 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)
11Stan K0.00 / 62.30 (12.30 + 50.00) 10.00 / 0.00$2 EX(2,4)/$2 EX(2,11)/$2 EX(2,5)/$2 EX-Bxd(2,4)/$2 EX-Bxd(2,11)8.00 / 0.00$2 EX(5,6)/$2 EX(5,2)/$2 EX(5,7)/$2 EX-Bxd(5,6)8.00 / 0.00$2 EX(2,3)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,5)/$2 EX-Bxd(2,3)6.00 / 0.00$2 EX(7,5)/$2 EX(7,9)/$2 EX(7,2)10.00 / 0.00$2 EX(6,7)/$2 EX(6,3)/$2 EX(6,1)/$2 EX-Bxd(6,1)/$2 EX-Bxd(6,1)8.00 / 12.30$2 EX(5,6)/$2 EX(5,1)/$2 EX(5,3)/$2 EX-Bxd(5,6)
12Joan K0.00 / 61.80 (11.80 + 50.00) 8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)/$4 EX-Bxd(2,4)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,1)/$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,2)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,7)/$4 EX-Bxd(8,5)12.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)/$4 EX-Bxd(1,6)/$4 EX-Bxd(1,7)10.00 / 11.80$4 EX-Bxd(5,1)/$4 EX-Bxd(5,6)/$2 W(5)
67Carlos D0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$8 EX(5,6)/$2 EX(6,5)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)N/A2.00 / 0.00$2 EX(9,8)30.00 / 0.00$30 W(7)6.00 / 0.00$6 EX(6,5)
68tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/A40.00 / 0.00$20 EX(7,5)/$10 EX(7,6)/$10 EX(7,9)10.00 / 0.00$10 EX(6,7)N/A
69Ernie K.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)
70Stitch0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)N/A
22vincent lane0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 28.00 / 0.00$12 EX-Bxd(11,2)/$12 EX-Bxd(11,4)/$4 EX-Bxd(2,4)8.00 / 0.00$6 W(1)/$2 P(1)2.00 / 0.00$2 W(2)4.00 / 0.00$4 W(8)6.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)/$2 P(1)2.00 / 0.00$2 W(1)
71Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(7)N/A
72vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(9,8)N/AN/A
73majicjoan0.00 / 0.00 N/AN/AN/A14.00 / 0.00$14 W(8)N/A36.00 / 0.00$12 W(6)/$12 W(6)/$12 W(6)
74lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,8)N/A
23joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,9)4.00 / 0.00$4 EX(2,6)10.00 / 0.00$10 EX(4,8)4.00 / 0.00$4 EX(1,2)12.00 / 0.00$12 EX(3,1)18.00 / 0.00$18 EX(6,5)
6richard heisler0.00 / 75.60 (25.60 + 50.00) 2.00 / 17.80$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 7.80$2 W(8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)
75Steve H.0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 W(5)N/AN/AN/AN/AN/A
76Ralph M0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(5,6)N/AN/AN/AN/A
77Bruce j0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,5)N/AN/AN/AN/A
78David F0.00 / 0.00 38.00 / 0.00$38 EX-Bxd(2,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,5)N/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)N/AN/A
79Donald W. *0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 W(6)/$6 EX-Bxd(6,7)/$4 EX(7,6)N/AN/A
80Kyle LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
81Susan LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
7RJK0.00 / 71.90 (21.90 + 50.00) 2.00 / 17.80$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,10)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(7,8)2.00 / 4.10$2 EX-Bxd(5,6)
18stephen lynch0.00 / 52.50 (2.50 + 50.00) 2.00 / 2.50$2 S(5)2.00 / 0.00$2 W(8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 W(10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)
82joseph taddeo50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
83Robert Oper0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(6,1)/$40 EX(8,1)N/A
84pam dambra50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
85magen dambra50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
13gary dambra0.00 / 58.20 (8.20 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,8)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,6)4.00 / 8.20$4 EX-Bxd(5,6)
24Ron Struhs0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,11)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)38.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,8)/$32 EX(8,2)2.00 / 0.00$2 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)
86mike r0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX-Bxd(2,7)/$26 EX-Bxd(2,5)N/AN/A
4john wendell0.00 / 86.20 (36.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 7.70$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 28.50$2 EX-Bxd(7,3)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,1)
87Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,1)/$10 EX-Bxd(7,5)/$20 EX(5,6)N/AN/AN/AN/A
88alison mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,1)/$10 EX(6,5)
25John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)
89Kid Steven0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(9,2)N/A42.00 / 0.00$40 EX(2,4)/$2 EX(2,4)N/AN/AN/A
90jim downey0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 W(9)10.00 / 0.00$10 W(5)10.00 / 0.00$10 W(3)N/A10.00 / 0.00$10 W(7)10.00 / 0.00$10 W(2)
2RON R0.00 / 91.00 (41.00 + 50.00) 14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(9,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,1)20.00 / 41.00$20 EX-Bxd(5,6)
26JIM R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,5)
1norma r0.00 / 200.20 (150.20 + 50.00) 14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(4,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 7.70$2 EX-Bxd(2,8)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,8)10.00 / 142.50$10 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)
91Dana Irwin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
32Christopher Nupp0.00 / 39.00 N/A6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,6)10.00 / 39.00$10 W(8)10.00 / 0.00$10 W(8)18.00 / 0.00$18 W(6)6.00 / 0.00$6 W(1)
92dennis m0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,1)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(8,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,5)
93Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,4)N/A
31EdT0.00 / 41.00 N/AN/AN/AN/A40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(8,6)/$20 EX-Bxd(6,8)10.00 / 41.00$10 EX(5,6)
3RWB0.00 / 87.50 (37.50 + 50.00) 2.00 / 17.80$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 2.80$2 S(6)2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 12.40$2 S(3)2.00 / 4.50$2 S(3)40.00 / 0.00$40 P(1)
94joseph gioannini0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,11)N/AN/AN/AN/AN/A
95carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(8,2)/$24 EX(8,1)N/AN/A
27Anthony Durante0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 30.00 / 0.00$14 EX(3,5)/$16 EX(3,2)4.00 / 0.00$4 EX(5,6)4.00 / 0.00$4 EX(2,3)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX(3,1)4.00 / 0.00$4 EX(6,1)
10William Palmer0.00 / 65.00 (15.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,4)4.00 / 15.00$4 W(6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,8)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,7)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,1)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(1,5)
15anthony missita0.00 / 56.50 (6.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 4.00$2 P(6)2.00 / 2.50$2 P(2)2.00 / 0.00$2 P(8)40.00 / 0.00$10 EX(1,8)/$10 EX(6,8)/$6 EX(6,2)/$14 EX-Bxd(1,8)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)
96anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,9)N/AN/A
97michael kujath0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(1,5)/$20 EX(1,6)/$10 EX(1,2)
98althea h0.00 / 0.00 30.00 / 0.00$10 EX(5,3)/$10 EX(5,9)/$10 EX(5,11)N/A20.00 / 0.00$20 EX(8,3)N/AN/AN/A
5NeilPapa0.00 / 75.70 (25.70 + 50.00) 2.00 / 10.40$2 W(4)2.00 / 7.50$2 W(6)2.00 / 7.80$2 W(8)4.00 / 0.00$2 EX(3,5)/$2 EX(3,8)32.00 / 0.00$32 EX(1,7)8.00 / 0.00$8 EX(2,5)
28Michael Prevost0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 W(1)20.00 / 0.00$10 EX(7,1)/$10 EX(7,6)6.00 / 0.00$6 W(5)6.00 / 0.00$6 W(9)6.00 / 0.00$6 W(6)6.00 / 0.00$6 W(1)
99Joel s0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,9)N/AN/AN/AN/AN/A
8paul aswad0.00 / 70.50 (20.50 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(6,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(8,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,6)10.00 / 20.50$10 EX-Bxd(5,6)
100Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/A10.00 / 0.00$10 P(4)N/A40.00 / 0.00$40 EX(1,6)N/A
101BillR50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
29Harvey S0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,11)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX(8,1)40.00 / 0.00$40 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)
102Patrick Iannotti0.00 / 0.00 N/AN/AN/A6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(7,1)44.00 / 0.00$22 EX(1,4)/$22 EX(1,2)N/A
103Thomas Rippe0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 W(5)N/A6.00 / 0.00$6 P(7)14.00 / 0.00$14 W(8)6.00 / 0.00$6 W(1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,2)
30JOHN BARTKUS 0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)2.00 / 0.00$2 EX(8,2)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)40.00 / 0.00$20 EX(1,5)/$20 EX(1,6)

Welcome to the 8/4 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete.

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 8/4 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please emailsupport@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner