8/16 WPS "World's Finest" FREEROLL - Leaderboard

RankingNameYonkers Raceway #1CompletedYonkers Raceway #2CompletedYonkers Raceway #3CompletedYonkers Raceway #4CompletedYonkers Raceway #5CompletedYonkers Raceway #6Completed
7Joseph Church0.00 / 129.60 N/AN/AN/AN/A50.00 / 129.60$16 EX(5,2)/$18 EX(7,2)/$16 EX(2,7)N/A
88William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(3,4)/$22 EX(3,5)N/AN/A
70Mike Galvin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
23david thurston0.00 / 7.30 2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 0.00$2 W(5)40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 3.40$2 W(5)2.00 / 3.90$2 W(1)
69pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(3,7)/$40 EX-Bxd(3,7)N/AN/A
68Pete Nati50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
25Jesse Temple0.00 / 4.75 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,2)2.00 / 4.75$2 EX-Bxd(4,5)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 P(5)
22Leon Simon0.00 / 7.80 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,6)2.00 / 3.05$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 4.75$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)
67Glenn K0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(7,2)/$24 EX(5,7)N/AN/AN/A
66Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(4)
65mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/AN/A
46Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)N/AN/AN/A
3Kenneth R0.00 / 297.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 297.00$30 EX(1,3)/$20 EX(5,3)
64John Miller0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,5)N/A30.00 / 0.00$30 EX(2,5)N/AN/AN/A
63Michael M0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,7)N/AN/A
62andrew r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
61Eddiehage 0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(3,2)N/AN/AN/AN/AN/A
60Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,6)N/A
59andreia Accarino0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,5)N/AN/AN/AN/AN/A
58fredric a.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/AN/AN/AN/A
57Ken I50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
13Ronald. Lawrence0.00 / 28.40 2.00 / 0.00$2 EX(5,2)8.00 / 12.20$8 EX-Bxd(3,4)10.00 / 0.00$4 EX(3,2)/$6 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)2.00 / 16.20$2 EX(5,2)26.00 / 0.00$2 EX(5,2)/$24 EX(5,2)
56Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,4)
21Patricia Ritzert0.00 / 9.80 2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 9.80$2 EX(5,3)22.00 / 0.00$22 EX(3,5)2.00 / 0.00$2 EX(5,7)20.00 / 0.00$20 EX(1,6)
14mikede0.00 / 25.40 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,6)4.00 / 6.10$4 EX-Bxd(3,4)4.00 / 9.80$4 EX-Bxd(3,5)4.00 / 9.50$4 EX-Bxd(4,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,7)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(1,5)
71jeffrey adami50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
72Mike k50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
29Carlos D0.00 / 2.10 2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 0.00$2 P(6)2.00 / 2.10$2 S(2)N/AN/A44.00 / 0.00$40 S(6)/$4 S(6)
87mike dell0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)N/A42.00 / 0.00$42 EX(4,1)
86mathew j0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(5,3)N/A42.00 / 0.00$42 EX(4,5)
28anthony cummings0.00 / 3.00 2.00 / 0.00$2 P(1)N/A2.00 / 3.00$2 P(3)N/A46.00 / 0.00$46 EX-Bxd(5,7)N/A
85scott strader0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,5)N/A
84tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,1)
83Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,4)N/AN/A
82Elinor S0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$40 EX(3,5)/$10 EX(2,3)N/AN/AN/AN/AN/A
11Harvey S0.00 / 76.25 N/A50.00 / 76.25$50 EX-Bxd(3,4)N/AN/AN/AN/A
81joseph kosut0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 EX(2,5)4.00 / 0.00$4 EX(3,7)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,7)8.00 / 0.00$8 EX(5,2)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,7)20.00 / 0.00$16 EX(3,5)/$4 EX(3,2)
9David Smolinski0.00 / 102.95 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 3.05$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 4.90$2 EX-Bxd(5,3)40.00 / 95.00$40 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)
16Veronica Holcomb0.00 / 15.90 40.00 / 0.00$40 EX(5,1)2.00 / 6.10$2 EX(3,4)2.00 / 9.80$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(5,7)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)
80Vito plantamura0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,2)12.00 / 0.00$2 EX(3,5)/$2 EX(3,6)/$6 EX-Bxd(3,6)/$2 EX-Bxd(3,5)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)/$2 EX-Bxd(5,7)14.00 / 0.00$14 EX(5,3)12.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)/$2 EX-Bxd(7,6)/$2 EX-Bxd(7,3)/$2 EX(7,6)/$2 EX(7,8)/$2 EX-Bxd(7,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)
79jeffreyL50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
8Stan K0.00 / 122.90 4.00 / 0.00$2 EX(3,1)/$2 EX(3,5)4.00 / 0.00$2 EX(4,3)/$2 EX(4,6)4.00 / 0.00$2 EX(3,5)/$2 EX(3,2)4.00 / 9.50$2 EX(5,4)/$2 EX(5,3)30.00 / 113.40$14 EX(5,2)/$16 EX(5,6)4.00 / 0.00$2 EX(4,1)/$2 EX(4,5)
5Joan K0.00 / 154.50 4.00 / 0.00$2 EX(5,1)/$2 EX(5,3)4.00 / 6.10$2 EX(3,4)/$2 EX(3,6)4.00 / 9.80$2 EX(5,3)/$2 EX(5,2)4.00 / 0.00$2 EX(3,4)/$2 EX(3,5)4.00 / 0.00$2 EX(6,2)/$2 EX(6,5)30.00 / 138.60$14 EX(1,3)/$16 EX(1,5)
10Pete Mineo 0.00 / 91.50 20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,3)30.00 / 91.50$30 EX(3,4)N/AN/AN/AN/A
78alison mineo50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
15vincent lane0.00 / 22.35 10.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,5)/$2 EX-Bxd(3,1)/$4 EX-Bxd(3,2)10.00 / 3.05$2 EX-Bxd(3,4)/$4 EX-Bxd(4,1)/$4 EX-Bxd(3,6)8.00 / 9.80$2 EX(5,3)/$2 EX(5,2)/$4 EX-Bxd(5,4)14.00 / 9.50$4 EX-Bxd(5,3)/$4 EX-Bxd(5,4)/$6 EX-Bxd(5,7)6.00 / 0.00$2 EX(7,5)/$2 EX-Bxd(7,1)/$2 EX-Bxd(7,6)2.00 / 0.00$2 S(6)
77tom p0.00 / 0.00 N/A30.00 / 0.00$20 EX(6,3)/$10 EX(6,5)N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(6,5)N/A
76Ernie K.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)N/AN/AN/AN/A
75Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,3)N/AN/A
26RWB0.00 / 3.80 2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 0.00$2 S(2)40.00 / 0.00$40 EX(5,7)2.00 / 3.80$2 S(3)
74Ralph M0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,4)
73David F0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)28.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)/$20 EX-Bxd(2,5)/$6 EX-Bxd(2,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,6)10.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,5)/$4 EX-Bxd(6,1)
55Ron Struhs0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$10 EX(1,7)/$4 EX-Bxd(1,4)/$26 EX(1,4)
54Don kiernan0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(2,7)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)2.00 / 0.00$2 EX(2,7)10.00 / 0.00$10 EX(3,7)10.00 / 0.00$10 EX(6,7)24.00 / 0.00$24 EX(6,1)
18Bruce j0.00 / 15.25 N/A10.00 / 15.25$10 EX-Bxd(3,4)N/A40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,4)N/AN/A
34dennis m0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,4)
17pam dambra0.00 / 15.60 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 6.10$4 EX-Bxd(3,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,4)4.00 / 9.50$4 EX-Bxd(4,5)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,5)
36magen dambra0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,4)
31gary dambra0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,7)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(4,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,3)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)
33mike r0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,6)N/A
35richard heisler0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)40.00 / 0.00$18 EX(4,6)/$22 EX(4,3)
30Kenneth Arduino0.00 / 0.00 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)
32Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,3)N/A
2John 3160.00 / 396.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)40.00 / 396.00$40 EX(1,3)
37Donald W. *0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(7)2.00 / 0.00$2 W(3)40.00 / 0.00$40 W(3)
19RJK0.00 / 12.70 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 3.05$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 4.90$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 4.75$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)40.00 / 0.00$40 EX(1,5)
52waynomac50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
51stephen lynch0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,1)2.00 / 0.00$2 S(1)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 S(2)
50david torregiano0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/AN/AN/AN/AN/A
1joseph taddeo0.00 / 495.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 495.00$50 EX(1,3)
49anthony missita0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,3)N/AN/AN/AN/AN/A
6Kyle LaPierre0.00 / 153.00 N/AN/AN/A22.00 / 0.00$12 EX(5,1)/$10 EX(4,1)14.00 / 113.40$14 EX(5,2)14.00 / 39.60$4 EX(1,3)/$2 EX(3,1)/$4 EX(1,2)/$2 EX(5,4)/$2 EX(5,3)
48Susan LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
47RON R0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(3,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,4)
4JIM R0.00 / 173.20 2.00 / 0.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 4.90$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,6)34.00 / 168.30$34 EX-Bxd(1,3)
20norma r0.00 / 10.85 2.00 / 0.00$2 EX(5,3)2.00 / 6.10$2 EX(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 4.75$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,5)
53vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,3)N/A
45lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(5,4)20.00 / 0.00$20 EX(4,5)N/A10.00 / 0.00$10 EX(6,7)
44Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)N/AN/A
43Tom E50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
42JOHN BARTKUS 0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(1,2)40.00 / 0.00$20 EX(4,3)/$20 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)2.00 / 0.00$2 EX(7,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)
41majicjoan0.00 / 0.00 8.00 / 0.00$8 W(3)N/A16.00 / 0.00$16 W(2)8.00 / 0.00$8 W(1)N/A18.00 / 0.00$18 W(6)
12paul aswad0.00 / 33.10 8.00 / 0.00$8 W(2)8.00 / 0.00$8 W(1)8.00 / 0.00$8 W(2)8.00 / 0.00$8 W(1)8.00 / 13.60$8 W(5)10.00 / 19.50$10 W(1)
40carl gioannini0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,2)40.00 / 0.00$20 EX(2,1)/$20 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)
39joseph gioannini20.00 / 0.00 N/A30.00 / 0.00$30 EX(3,7)N/AN/AN/AN/A
38Stitch0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)N/A
27Patrick Iannotti0.00 / 3.20 2.00 / 0.00$2 P(3)2.00 / 3.20$2 W(3)2.00 / 0.00$2 P(2)4.00 / 0.00$2 P(7)/$2 P(7)2.00 / 0.00$2 P(7)38.00 / 0.00$20 EX(1,4)/$18 EX(1,6)
24john wendell0.00 / 4.90 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 4.90$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX(1,8)

Welcome to the 8/16 "W/P/S LIVE LOCKDOWN - World's Finest" FREEROLL qualifier tournament - now featuring Batavia Downs, Saratoga, Yonkers & NY harness racing. Competition is FREE for all account holders, please enter your account number and applicable information to compete!

All participating horseplayers will be armed with a $50 tournament bankroll and MUST place one (1) Win, Place, or Show selection in ALL six (6) tournament races. Players that do not place a tournament wager in each race will be penalized $4 (per race) from their bankroll. If nothing is left in the non-compliant horseplayer's bankroll, than $25 is deducted from their winnings.  The 1st & 2nd place finisher will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Win, Place, and Show wagers will be capped at 20-1 in the LIVE/LOCKDOWN system. Click HERE for FREEROLL rules and regulations, best of luck - but be sure to stay in compliance!

Registration for this contest closes at 10am on 8/16 - at that point competition will begin within the hour. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner