6/21 WTA Belmont Park FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameBelmont At The Big A #2 CompletedBelmont At The Big A #3 CompletedBelmont At The Big A #5 CompletedBelmont At The Big A #7 CompletedBelmont At The Big A #8 CompletedBelmont At The Big A #9 Completed
95Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$32 EX(8,7)/$18 EX(7,3)N/AN/A
75Mikey B40.00 / 0.00 N/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 W(9)N/AN/A
74Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,2)N/AN/A
31Jesse Temple0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 P(7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,11)
15Leon Simon0.00 / 57.10 (7.10 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(7,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 7.10$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,11)
73mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(3,1)/$20 EX(3,8)/$10 EX(3,1)N/AN/A
72Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(9)
70Robert. Doerflein 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX-Bxd(9,11)/$40 W(9)
69carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,9)N/AN/A
68Glenn K0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,3)/$2 EX(2,3)/$2 EX(2,3)/$2 EX(2,3)/$2 EX(2,3)/$2 EX(2,3)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)/$2 EX(6,9)N/AN/AN/A
67david thurston0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 W(7)N/AN/AN/A
2Lawrence McGourty0.00 / 472.50 50.00 / 472.50$50 EX-Bxd(5,9)N/AN/AN/AN/AN/A
14Frank Angelico0.00 / 61.50 10.00 / 0.00$10 W(5)10.00 / 0.00$10 W(4)N/A10.00 / 26.00$10 W(2)10.00 / 35.50$10 EX-Bxd(4,7)10.00 / 0.00$10 W(9)
29Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(5,1)/$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(8,3)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)38.00 / 0.00$24 EX(2,1)/$14 EX(1,2)
1Ronald. Lawrence0.00 / 492.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 492.00$20 W(6)/$30 P(6)
64Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(3,5)/$20 EX(3,4)/$10 EX(3,4)N/AN/AN/A
63Lew Tomeno50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
60scott strader0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)N/AN/A
28FRANCIS J DREW0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,8)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,8)2.00 / 0.00$2 EX(7,4)40.00 / 0.00$4 EX(5,12)/$4 EX(5,2)/$4 EX(5,7)/$4 EX(5,11)/$4 EX(5,1)/$4 EX(12,11)/$4 EX(12,7)/$4 EX(12,1)/$4 EX(12,2)/$4 EX(12,5)
11David Smolinski0.00 / 67.90 (17.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,8)2.00 / 10.80$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 7.10$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,11)
30richard heisler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(8,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)40.00 / 0.00$40 EX(3,11)
76pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,9)N/AN/A
77Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$36 EX(8,3)/$14 EX(8,1)N/AN/A
78lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,12)
94vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,5)N/A
93John Miller0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,1)N/AN/AN/AN/AN/A
92Michael M0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,6)N/A
8Patricia Ritzert0.00 / 71.60 (21.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 21.60$2 EX(2,8)10.00 / 0.00$10 EX(4,3)32.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,8)/$10 EX-Bxd(1,8)/$12 EX-Bxd(1,10)
3joseph kosut0.00 / 369.00 N/A10.00 / 195.00$10 EX(5,1)6.00 / 174.00$6 EX(6,7)4.00 / 0.00$2 EX(9,2)/$2 EX(9,4)10.00 / 0.00$10 EX(7,3)20.00 / 0.00$12 EX-Bxd(2,11)/$4 EX(2,12)/$4 EX(2,9)
91Ernie K.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,5)N/AN/AN/AN/A
90david torregiano0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)N/A
41Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,5)
19Vito plantamura0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)/$2 EX-Bxd(6,8)/$2 EX-Bxd(6,5)/$2 EX-Bxd(6,2)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,1)/$2 EX-Bxd(2,5)/$2 EX-Bxd(2,4)8.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)/$2 EX-Bxd(5,4)/$2 EX-Bxd(5,9)/$2 EX-Bxd(5,1)12.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)/$2 EX-Bxd(7,4)/$2 EX-Bxd(7,2)/$2 EX-Bxd(7,3)/$4 W(7)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)/$2 EX-Bxd(4,3)/$2 EX-Bxd(4,6)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,1)/$2 EX-Bxd(7,6)/$2 EX-Bxd(7,8)/$2 EX-Bxd(7,2)/$2 EX-Bxd(7,9)
89Steven Richards0.00 / 0.00 30.00 / 0.00$20 W(7)/$4 EX(8,7)/$4 EX(8,5)/$2 EX(8,1)20.00 / 0.00$10 EX(1,2)/$10 EX(1,4)N/AN/AN/AN/A
88Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(12,11)/$20 EX(7,11)
87Deidre Mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(7,3)N/AN/A
7tom deering0.00 / 97.50 N/A10.00 / 97.50$10 EX-Bxd(5,1)N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,1)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,2)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,7)
86Min0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,4)N/A
13Kenneth R0.00 / 62.60 (12.60 + 50.00) 2.00 / 2.50$2 S(5)2.00 / 2.50$2 S(2)2.00 / 2.80$2 S(3)2.00 / 2.20$2 S(2)2.00 / 2.60$2 S(4)40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,12)/$20 EX(7,11)
17ron t0.00 / 55.20 (5.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 5.20$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(7,2)
85Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,6)N/A
84mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,9)N/AN/A
83mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,4)N/AN/A
82Daniel A Jablanski0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,11)
81Kyle LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
80Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$20 EX(4,5)/$20 EX(2,5)/$4 EX(5,2)/$6 EX(5,4)N/AN/AN/AN/A
79NeilPapa0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(4)30.00 / 0.00$10 EX(3,5)/$20 EX(3,5)16.00 / 0.00$14 EX(2,7)/$2 EX(2,7)N/AN/A
59Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,7)N/AN/AN/A
23jim g0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)40.00 / 0.00$40 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(8,9)2.00 / 0.00$2 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX(11,4)
24pam dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,9)30.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)/$4 EX-Bxd(1,9)/$22 EX-Bxd(2,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,8)
25magen dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(1,4)
26gary dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,12)
9David F0.00 / 67.90 (17.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 10.80$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 7.10$2 EX-Bxd(7,4)40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,11)/$20 EX-Bxd(7,11)/$10 EX-Bxd(11,7)/$4 EX-Bxd(7,11)/$4 EX-Bxd(5,8)
18stephen lynch0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,1)2.00 / 0.00$2 S(1)40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,9)/$10 W(9)/$10 EX-Bxd(9,8)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(3)
40Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(3)N/A
22John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,3)
10RJK0.00 / 67.90 (17.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 10.80$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 7.10$2 EX-Bxd(4,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,12)
33joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(9,5)/$26 EX(9,7)N/AN/AN/A
34carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,7)N/AN/A
36andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,5)N/AN/AN/A
57fredric a.0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(8,5)N/AN/AN/AN/AN/A
16RON R0.00 / 57.10 (7.10 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,2)2.00 / 7.10$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(11,12)
21JIM R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(9,11)
20norma r0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 12.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,5)/$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)22.00 / 0.00$10 EX(11,7)/$10 EX(11,12)/$2 EX-Bxd(9,12)
51Ralph M.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,7)N/A
50Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,7)N/AN/AN/A
48anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$16 EX(3,7)/$34 EX(3,6)N/AN/AN/A
4Howard Wise0.00 / 334.00 (284.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)40.00 / 284.00$40 EX(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(11,2)
27Richard Weinheimer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$6 EX-Bxd(9,8)/$4 EX-Bxd(2,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,7)24.00 / 0.00$24 EX(11,9)
46tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(12)
52Carlos D0.00 / 0.00 46.00 / 0.00$46 EX(5,7)N/AN/AN/AN/A4.00 / 0.00$2 EX(9,8)/$2 EX(9,1)
49anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A40.00 / 0.00$40 EX(4,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,12)
5majicjoan0.00 / 205.50 10.00 / 0.00$10 W(5)10.00 / 97.50$10 EX-Bxd(5,1)N/A20.00 / 108.00$20 EX-Bxd(2,8)N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,11)
53Harvey S0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,12)
54mike r0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,9)/$20 EX-Bxd(9,2)/$10 EX-Bxd(9,12)
55JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,11)
56Stitch0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,4)N/AN/AN/AN/A
45Heather F. 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,4)N/A
44Professor670.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,4)N/AN/AN/AN/A
38Aunt CoCo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX-Bxd(2,5)/$24 EX-Bxd(4,5)N/A
42Clement Palmer0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(2,3)/$20 EX(7,3)/$10 EX(7,3)N/A
39jeffrey adami50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
12Ralph D0.00 / 64.20 (14.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,7)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)2.00 / 0.00$2 EX(3,2)40.00 / 0.00$40 EX(2,3)2.00 / 14.20$2 EX(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(11,2)
32Mike B0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,10)
6Allie S.0.00 / 152.00 (102.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)/$2 EX-Bxd(2,5)/$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)30.00 / 102.00$30 W(4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,11)
43RWB0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,1)
58Paul Walker0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,3)N/AN/A

Welcome to the 6/21 "Winners Take All" Belmont Park FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,500 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this tournament closes at 10am on 6/21 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner