5/28 WPS FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameFinger Lakes #3 CompletedFinger Lakes #4 CompletedFinger Lakes #5 CompletedFinger Lakes #6 CompletedFinger Lakes #7 CompletedFinger Lakes #8 Completed
1Jesse Temple0.00 / 216.40 (216.40 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 2.10$2 P(4)40.00 / 212.00$40 W(3)2.00 / 0.00$2 P(2)
2Leon Simon0.00 / 216.30 (216.30 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 212.00$40 W(3)2.00 / 0.00$2 W(8)
7Joseph Church0.00 / 198.30 (198.30 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(2)40.00 / 196.00$40 W(3)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 S(7)
68William Church26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
69Eric W26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
44Lawrence McGourty0.00 / 9.30 (9.30 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 P(6)2.00 / 3.40$2 P(1)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 S(7)2.00 / 3.60$2 P(6)40.00 / 0.00$40 W(8)
54Glenn K0.00 / 7.50 (7.50 - 0.00) 40.00 / 0.00$40 W(5)2.00 / 2.10$2 S(1)2.00 / 2.70$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(2)2.00 / 2.70$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(2)
67david thurston0.00 / 2.10 (2.10 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 S(1)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 W(1)
70heather leslie26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
71Brian pristera26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
72Colleen Williams26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
73paulprezespo26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
32Steve G0.00 / 11.70 (11.70 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 S(4)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 2.80$2 S(5)2.00 / 2.10$2 S(4)2.00 / 2.40$2 S(4)40.00 / 0.00$40 W(7)
74Art d26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
35andreia Accarino0.00 / 10.60 (10.60 - 0.00) N/A4N/A4N/A434.00 / 0.00$34 W(1)2.00 / 10.60$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(1)
36fredric a.0.00 / 10.60 (10.60 - 0.00) N/A4N/A4N/A42.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 10.60$2 W(3)34.00 / 0.00$34 W(7)
30mark lossi0.00 / 12.20 (12.20 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 5.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 2.90$2 W(5)
76jeffrey adami32.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)N/A4N/A4N/A4
23joseph gioannini0.00 / 14.40 (14.40 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 9.40$2 W(1)40.00 / 0.00$40 W(6)2.00 / 5.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(7)
77Lonnie Smith26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
78ronald j phibbs jr26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
18Steven Richards0.00 / 23.00 (98.00 - 75.00) 20.00 / 0.00$20 W(2)10.00 / 0.00$10 W(5)20.00 / 98.00$20 W(3)N/A25N/A25N/A25
83Greg Nolan26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
3Howard Wise0.00 / 214.90 (214.90 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(1)40.00 / 212.00$40 W(3)2.00 / 2.90$2 W(5)
85Ronald. Lawrence26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
5Stitch0.00 / 208.20 (208.20 - 0.00) 2.00 / 3.60$2 S(2)2.00 / 2.10$2 S(2)40.00 / 196.00$40 W(3)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.30$2 S(6)2.00 / 2.10$2 S(5)
8Heather F. 0.00 / 112.80 (112.80 - 0.00) 2.00 / 3.60$2 S(2)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 2.70$2 S(3)40.00 / 100.00$40 W(6)2.00 / 2.30$2 S(6)2.00 / 2.10$2 S(5)
27Professor670.00 / 12.60 (12.60 - 0.00) 2.00 / 3.60$2 S(2)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 2.70$2 S(3)2.00 / 2.10$2 S(6)40.00 / 0.00$40 W(6)2.00 / 2.10$2 S(5)
10Aunt CoCo0.00 / 70.80 (70.80 - 0.00) 2.00 / 3.60$2 S(2)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 2.70$2 S(3)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.30$2 S(6)40.00 / 58.00$40 W(5)
17Daniel A Jablanski0.00 / 23.50 (23.50 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 9.40$2 W(1)2.00 / 9.80$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(7)40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 0.00$2 W(4)
59mikede0.00 / 5.80 (5.80 - 0.00) 4.00 / 0.00$4 W(4)2.00 / 3.00$2 P(6)2.00 / 2.80$2 S(5)4.00 / 0.00$4 W(4)36.00 / 0.00$36 W(4)2.00 / 0.00$2 P(7)
87Frank Angelico26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
88michael kujath26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
41Eddiehage 0.00 / 9.40 (9.40 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 9.40$2 W(1)40.00 / 0.00$40 W(1)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(7)
60pat mastroianni0.00 / 5.70 (5.70 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 P(6)40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 3.40$2 P(3)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 0.00$2 P(2)
64scott strader0.00 / 2.90 (2.90 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 W(3)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 2.90$2 W(5)
38joseph kosut0.00 / 9.90 (9.90 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 3.40$2 P(3)2.00 / 0.00$2 P(3)2.00 / 4.20$2 P(3)40.00 / 0.00$40 W(7)
45richard heisler0.00 / 9.30 (9.30 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 5.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 W(8)
14ron t0.00 / 27.10 (27.10 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 9.40$2 W(1)2.00 / 9.80$2 W(3)2.00 / 5.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 W(2)2.00 / 2.90$2 W(5)
55tom deering0.00 / 7.20 (7.20 - 0.00) 40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 2.80$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(7)2.00 / 2.30$2 S(6)2.00 / 0.00$2 S(2)
90Nicole Zempko26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
62David Smolinski0.00 / 5.00 (5.00 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 5.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 W(3)
50Don kiernan0.00 / 8.10 (8.10 - 0.00) 2.00 / 2.60$2 P(4)2.00 / 3.40$2 P(1)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 2.10$2 P(4)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 P(4)
58vanessa L0.00 / 6.50 (6.50 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 P(6)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 W(2)
48lincoln campbell0.00 / 8.60 (8.60 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 3.00$2 P(6)2.00 / 2.70$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(5)40.00 / 0.00$40 P(1)2.00 / 2.90$2 W(5)
25Mark Kloster0.00 / 14.00 (14.00 - 0.00) 40.00 / 0.00$40 W(2)2.00 / 2.10$2 S(1)2.00 / 2.80$2 S(5)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.40$2 S(4)2.00 / 4.60$2 S(8)
29jim g0.00 / 12.30 (12.30 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 9.40$2 W(1)40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 2.90$2 W(5)
47pam dambra0.00 / 8.60 (8.60 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 3.00$2 P(6)2.00 / 3.40$2 P(3)2.00 / 2.20$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(1)40.00 / 0.00$40 W(8)
12magen dambra0.00 / 58.00 (58.00 - 0.00) 10.00 / 0.00$10 W(4)4.00 / 0.00$4 W(6)6.00 / 0.00$6 W(5)2.00 / 5.00$2 W(6)10.00 / 53.00$10 W(3)18.00 / 0.00$18 W(6)
91gary dambra26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
20dennis m0.00 / 20.30 (20.30 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A420.00 / 0.00$20 W(2)14.00 / 20.30$14 W(5)
11majicjoan0.00 / 59.80 (59.80 - 0.00) 10.00 / 21.50$10 W(6)4.00 / 18.80$4 W(1)4.00 / 0.00$4 W(4)2.00 / 5.00$2 W(6)20.00 / 0.00$20 W(4)10.00 / 14.50$10 W(5)
92amanda zygar26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
34Ernie K.0.00 / 11.30 (11.30 - 0.00) 40.00 / 0.00$40 W(2)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 2.70$2 S(3)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.30$2 S(6)2.00 / 2.10$2 S(5)
61carl gioannini0.00 / 5.50 (5.50 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 3.40$2 P(3)2.00 / 2.10$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(2)40.00 / 0.00$40 W(1)
93RWB26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
94Bruce j26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
26Satch 0.00 / 13.00 (13.00 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 2.10$2 S(1)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.10$2 S(4)2.00 / 2.40$2 S(4)40.00 / 0.00$40 W(8)
6Elinor S0.00 / 202.50 (202.50 - 0.00) 2.00 / 2.30$2 S(4)2.00 / 2.10$2 S(6)40.00 / 196.00$40 W(3)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 0.00$2 S(2)2.00 / 0.00$2 W(8)
49Harvey S0.00 / 8.40 (8.40 - 0.00) 2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.10$2 S(1)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.10$2 S(6)N/A438.00 / 0.00$38 W(6)
4RON R0.00 / 214.90 (214.90 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 212.00$40 W(3)2.00 / 2.90$2 W(5)
24JIM R0.00 / 14.10 (14.10 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 9.80$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 P(2)2.00 / 0.00$2 W(8)
52norma r0.00 / 7.60 (7.60 - 0.00) 2.00 / 2.60$2 P(4)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 5.00$2 W(6)20.00 / 0.00$20 W(2)22.00 / 0.00$22 W(6)
56tom p0.00 / 7.20 (7.20 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)40.00 / 0.00$40 W(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 2.90$2 W(5)
95Jason b26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
96jack closson26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
97Lindesy feulner26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
66Pete Mineo 0.00 / 2.20 (2.20 - 0.00) 40.00 / 0.00$40 W(1)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 2.20$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 P(6)
57Deidre Mineo0.00 / 7.10 (7.10 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 S(1)2.00 / 2.10$2 S(1)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 5.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 W(6)
65Min0.00 / 2.60 (2.60 - 0.00) 2.00 / 2.60$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(7)40.00 / 0.00$40 W(5)2.00 / 0.00$2 P(6)
98anthony cummings0.00 / 0.00 (2.30 - 50.00) 2.00 / 2.30$2 P(6)40.00 / 0.00$40 W(6)2.00 / 0.00$2 P(4)N/A4N/A25N/A25
42Ralph M.0.00 / 9.40 (9.40 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 9.40$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 W(6)
103EdT26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
31David F34.00 / 11.80 (11.80 - 0.00) 2.00 / 3.60$2 S(2)2.00 / 2.10$2 S(2)2.00 / 2.70$2 S(3)2.00 / 3.40$2 S(3)N/A4N/A4
16Allie S.0.00 / 25.40 (25.40 - 0.00) 10.00 / 0.00$10 W(4)10.00 / 0.00$10 P(2)10.00 / 17.00$10 P(3)6.00 / 0.00$6 P(1)4.00 / 8.40$4 P(3)10.00 / 0.00$10 P(6)
40mathew j0.00 / 9.50 (9.50 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 3.00$2 P(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 2.20$2 P(6)2.00 / 0.00$2 W(2)40.00 / 0.00$40 W(7)
51mike dell0.00 / 7.70 (7.70 - 0.00) 2.00 / 2.60$2 P(4)2.00 / 3.00$2 P(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 2.10$2 P(4)2.00 / 0.00$2 W(2)40.00 / 0.00$40 W(8)
46Mikey B0.00 / 8.90 (8.90 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 2.40$2 P(6)2.00 / 2.20$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(4)40.00 / 0.00$40 W(8)
113Doodnauth S.26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
114ChristopherCambu26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
115Michael N26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
9JOHN BARTKUS 0.00 / 96.50 (96.50 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(4)4.00 / 0.00$4 W(5)2.00 / 0.00$2 W(3)10.00 / 53.00$10 W(3)30.00 / 43.50$30 W(5)
21Veronica Holcomb0.00 / 19.20 (19.20 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 9.40$2 W(1)2.00 / 9.80$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 W(2)
116jeffreyL26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
117Richard Samsal26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4
33Kenneth R0.00 / 11.40 (11.40 - 0.00) 2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.10$2 S(1)2.00 / 2.80$2 S(5)2.00 / 2.10$2 S(6)2.00 / 2.30$2 S(6)40.00 / 0.00$40 W(7)
39John Miller0.00 / 9.70 (9.70 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 3.40$2 P(1)40.00 / 0.00$40 W(1)2.00 / 2.10$2 P(4)2.00 / 4.20$2 P(3)2.00 / 0.00$2 P(2)
53Michael M0.00 / 7.60 (7.60 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 P(3)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 3.40$2 P(3)40.00 / 0.00$40 W(2)2.00 / 4.20$2 P(3)2.00 / 0.00$2 P(2)
118RJK0.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 W(7)
15Steve H.0.00 / 26.20 (26.20 - 0.00) 4.00 / 0.00$4 W(4)4.00 / 0.00$4 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 5.00$2 W(6)4.00 / 21.20$4 W(3)34.00 / 0.00$34 W(2)
22John 3160.00 / 18.70 (18.70 - 0.00) 2.00 / 4.30$2 W(6)2.00 / 9.40$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 5.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 W(6)
28anthony missita0.00 / 12.40 (12.40 - 0.00) 2.00 / 2.60$2 P(4)2.00 / 3.00$2 P(6)2.00 / 2.40$2 P(6)2.00 / 2.20$2 P(6)40.00 / 0.00$40 P(1)2.00 / 2.20$2 P(5)
37Kenneth Arduino0.00 / 10.60 (10.60 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 10.60$2 W(3)40.00 / 0.00$40 W(6)
63Carlos D0.00 / 3.40 (3.40 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 3.40$2 P(1)2.00 / 0.00$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(7)40.00 / 0.00$40 P(2)2.00 / 0.00$2 P(2)
13Richard Weinheimer0.00 / 31.70 (31.70 - 0.00) 6.00 / 12.90$6 W(6)4.00 / 18.80$4 W(1)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(3)6.00 / 0.00$6 W(2)30.00 / 0.00$30 W(8)
119Clement Palmer0.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 0.00$2 P(2)2.00 / 0.00$2 P(1)2.00 / 0.00$2 P(7)2.00 / 0.00$2 P(4)40.00 / 0.00$40 W(8)
19norman kwasniewski14.00 / 21.20 (21.20 - 0.00) 2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 0.00$2 W(5)N/A4N/A44.00 / 21.20$4 W(3)20.00 / 0.00$20 W(1)
43Mike B0.00 / 9.40 (9.40 - 0.00) N/A42.00 / 9.40$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(4)22.00 / 0.00$22 W(2)18.00 / 0.00$18 W(2)
120NeilPapa26.00 / 0.00 (0.00 - 0.00) N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4N/A4

Welcome to the 5/28 "W/P/S LIVE LOCKDOWN" FREEROLL qualifier tournament - today featuring Finger Lakes racing. Competition is FREE for all account holders, please enter your account number and applicable information to compete!

All participating horseplayers will be armed with a $50 tournament bankroll and MUST place one (1) Win, Place, or Show selection in ALL six (6) tournament races. Players that do not place a tournament wager in each race will be penalized $4 (per race) from their bankroll. If nothing is left in the non-compliant horseplayer's bankroll, than $25 is deducted from their winnings.  The 1st & 2nd place finisher will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,250 PAYDAY tournament! Win, Place, and Show wagers will be capped at 20-1 in the LIVE/LOCKDOWN system. Click HERE for FREEROLL rules and regulations, best of luck - but be sure to stay in compliance!

Registration for this contest closes at 10am on 5/28 - at that point competition will begin within the hour. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner
2nd Place Winner
3rd Place Winner